Social Icons

luni, 28 septembrie 2009

Resursele Scolii Speciale Caransebes


Şcoala Specială Caransebeş are un număr de 11 clase de elevi, 3 cabinete terapii specifice , 1 laborator (fizică, chimie), un cabinet de informatică (AEL) si un cainet de TIC,  o bibliotecă, un cabinet medical, o sală de sport, un cabinet de Consiliere, cancelarie, direcţiune, secretariat. Şcoala funcţionează în două schimburi, cu ore de 45 minute şi pauza de 15 minute.
Cabinetele de fizică, chimie, biologie, , consiliere educaţională, sălile specializate şi atelierul şcoală asigură condiţii foarte bune de desfăşurare a activităţii. A fost reînnoit mobilierul din laboratoarele de fizică, chimie, biologie . Şcoala este dotată cu o sală de sport modernă, nou construită, foarte bine dotată, bine întreţinută, estetică. Există terenuri amenajate pentru fotbal, baschet, handbal atât în interiorul sălii de sport cât şi în curtea şcolii.
Biblioteca şcolii este amenajată într-o sală specială unde se depozitează publicaţiile, manualele şcolare, volumele de cărţi. Mobilierul bibliotecii a fost schimbat cu unul modern şi funcţional. Orarul bibliotecii este corelat cu cel al unităţii, pentru a asigura accesul elevilor şi al cadrelor didactice. Unitatea dispune de cabinet medical bine dotat şi utilizat în folosul elevilor unităţii.
Şcoala a fost dotată , cu 10 calculatoare performante şi server obţinute prin programul ”Fiecare şcoală un calculator’’, dispuse într-un laborator cu mobilier adecvat, în care se desfăşoară lecţii AEL, calculator performant, imprimantă, Xerox obţinute prin mijloace proprii pentru secretariat. Laboratoarele de informatică (pentru orele de opţional şi cel pentru AEL) au fost dotate cu mobilier adecvat, uşi noi şi perdele.
Elevii şcolii au acces la calculatoare. Un număr de 6 profesori (română, engleză, matematică, fizică, biologie, istorie, geografie, desen) au participat la cursul AEL organizat de MEdC în colaborare cu SIVECO.. Serviciile auxiliare şi biblioteca şcolii sunt informatizate, unitatea este conectată la Internet şi dispune de mijloace moderne de comunicare (1 calculator utilizat numai în scop administrativ, un copiator şi un fax).
În şcoală există publicaţii cu caracter normativ şi legislativ în domeniul învăţământului, publicaţii pedagogice şi psihologice. Biblioteca este utilizată atât de către elevi cât şi de către profesori.

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu